SPISAK DOKTORA

Specijalistički pregledi

Dijagnostičke procedure i lečenje

Saveti iz hirurških grana medicine

Savremena oprema za dijagnostikovanje i lečenje bolesti srca, krvnih sudova,
pluća, dojke, želuca i creva,
jetre, bubrega, prostate, krvi, kostiju i zglobova.

Profesor dr sc med Anđelka Ristić kardiolog
Primarijus dr Mirjana Ristić kardiolog
Profesor dr sc med Lazar Angelkov kardiolog
Primarijus dr Mirjana Mitić internista
Primarijus dr Dragana Melentijević specijalista opšte medicine
Primarijus dr Jovanka Milovanović neuropsihijatar
Primarijus dr Mirjana Gavrilović neuropsihijatar
Profesor pukovnik Dr sc med Toplica Lepić neurolopsihijatar
Primarijus dr Snežana Stanković neurolog
Docent dr sc med Miloš Jovićević gastroenterolog
Docent dr sc med Jelena Karajović endokrinolog
Docent dr Petar Ristić endokrinolog
Primarijus dr Dragan Džufić radiolog
Primarijus dr Vuleta Spasić radiolog
Primarijus pukovnik dr Dragan Dulović radiolog
Pukovnik primarijus dr Ljubiša Arsić reumatolog
Docent dr sc med Ksenija Božić reumatolog
Profesor pukovnik dr sc med Dušan Stefanović reumatolog
Pukovnik primarijus dr Milan Ćirković reumatolog
Profesor dr sc med Jovan Đurović osteopata
Pukovnik primarijus dr Labud Ristić hematolog
Asistent dr Lavinika Atanasković hematolog
Primarijus dr Dragoljub Popović pulmolog
Primarijus pukovnik dr Stevan Sikimić pulmolog
Profesor dr sc med Vesna Begović infektolog
Profesor pukovnik dr sc med Darko Nožić infektolog
Primarijus pukovnik dr Milorad Radojević nefrolog
Primarijus dr sc med Miroslav Dinić dermatolog
Primarijus dr Olga Božović otorinolaringolog
Primarijus dr Snežana Banković otorinolaringolog
Primarijus dr Slavica Mitrović otorinolaringolog
Profesor dr sc med Tatjana Mraović nutricionista
Primarijus dr Donata Knežević oftalmolog
Primarijus pukovnik dr Milan Petrović opšti hirurg
Profesor dr sc med Darko Mirković opšti hirurg
Primarijus dr Milan Mićić urolog
Primarijus dr Predrag Marić urolog
Docent pukovnik dr sc med Rade Prelević urolog
Primarijus dr Miodrag Zorić ortoped
Primarijus pukovnik dr sc med Aleksandar Radunović ortoped
Profesor dr sc med Nenad Ilijevski vaskuarni hirurg
Docent dr sc med Dragana Paunović vaskuarni hirurg
Primarijus dr Slobodanka Marković maksilofacijalni hirurg
Primarijus dr Nataša Vešović torakalni hirurg
Profesor pukovnik dr sc med Ljubomir Minić neurohirurg
Primarijus dr Svetislav Tišma kardiohirurg