CENE PREGLEDA

Specijalistički pregledi

Dijagnostičke procedure i lečenje

Saveti iz hirurških grana medicine

Savremena oprema za dijagnostikovanje i lečenje bolesti srca, krvnih sudova,
pluća, dojke, želuca i creva,
jetre, bubrega, prostate, krvi, kostiju i zglobova.

Pregled specijaliste (sve specijalnosti) 4.000 din
Pregled pimarijusa 5.000 din
Pregled profesora 1 6.000 din
Pregled profesora 2 8.000 din
Zaključak za operaciju ili intervenciju 4.000 din
Konsultacija specijaliste 3.000 din
Ultrazvuk srca 4.000 din
Ultrazvuk krvnih sudova vrata (karotida) 4.000 din
Ultrazvuk štitaste žlezde 3.000 din
Ultrazvuk stomaka 4.000 din
Ultrazvuk stomaka i male karlice 5.000 din
Ultrazvuk dojki 4.000 din
Ultrazvuk mekih tkiva 3.000 din
Dopler krvnih sudova glave (transkranijalni dopler) 4.000 din
Dopler krvnih sudova ruku 4.000 din
Dopler krvnih sudova nogu 5.000 din
Dopler bubrežnih arterija 4.000 din
Kompletan specijalistički pregled (pregled + ultrazvuk) 6.000 din
Kućna poseta specijaliste 1 7.000 din
Kućna poseta specijaliste 2 9.000 din
Kućna poseta specijaliste 3 10.000 din
Ultrazvuk srca ili stomaka u kući bolesnika 10.000 din
Doppler krvnih sudova u kući bolesnika 10.000 din
Kompletan specijalistički pregled u kući pacijenta (pregled + ultrazvuk) 15.000 din
Snimak srca i celokupne cirkulacije KARDIOSKRIN 5.000 din
Test opterećenja – Ergometrija 6.000 din
Farmakološki test opterećenja – STRES EHO 8.000 din
Holter EKG-a 5.000 din
Holter EKG-a na terenu 7.000 din
Holter pritiska 5.000 din
Gastroskopija 12.000 din
Gastroskopija u sedaciji 22.000 din
Kolonoskopija 16.000 din
Kolonoskopija u sedaciji 26.000 din
Rektosigmoidoskopija 12.000 din
Rektosigmoidoskopija u sedaciji 22.000 din
Biopsija (1 uzorak) 5.000 din
Spirometrija 2.500 din
Akupunktura 2.000 din
EKG 500 din
Intramuskularna injekcija 1.000 din
Intravenska injekcija 2.000 din
Intravenska infuzija 3.000 din
Intravenska injekcija ili infuzija u kući bolesnika 4.000 din
Plasiranje urinarnog katetera 2.500 din
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 3.500 din
Blokada zgloba 1 3.500 din
Blokada zgloba 2 5.000 din
Intramuskularna blokada 3.000 din
Dijetetičar – prvi pregled 6.000 din
Dijetetičar – kontrolni pregled 4.000 din
Tretman koštanomišićnog sistema 8.000 din
EEG 7.000 din
EEG u deprivaciji 10.000 din
EMNG 1 6.000 din
EMNG 2 9.000 din
EMNG 2+2 12.000 din
VEP 5.000 din
SEP 7.000 din
SEP + VEP 12.000 din
Radiotalasi 1 promena 2.000 din
Radiotalasi 5 promena 6.000 din
Sklerozacija hemoroida 12.000 din
Sklerozacija vena 16.000 din
Audiometrija 2.000 din
Timpanometrija 2.000 din
Pregled + audiometrija + timpanometrija 7.000 din
Obrada za slušni aparat 10.000 din
Ispiranje uva 2.000 din
Pregled oftalmologa 3.000 din
Pregled oftalmologa sa širenjem zenica 4.000 din