CENE PREGLEDA

Specijalistički pregledi

Dijagnostičke procedure i lečenje

Saveti iz hirurških grana medicine

Savremena oprema za dijagnostikovanje i lečenje bolesti srca, krvnih sudova,
pluća, dojke, želuca i creva,
jetre, bubrega, prostate, krvi, kostiju i zglobova.

Pregled specijaliste (sve specijalnosti) 6.000 din
Kompletan specijalistički pregled (pregled + ultrazvuk) 8.000 din
Pregled profesora 1 8.000 din
Pregled profesora 2 9.000 din
Pregled profesora + ultrazvuk 10.000 din
Snimak srca i celokupne cirkulacije Kardioskrin 6.000 din
Konsultacija specijaliste 4.000 din
Nutricionista prvi pregled 8.000 din
Nutricionista kontrola 6.000 din
Ultrazvuk srca 5.000 din
Ultrazvuk krvnih sudova vrata (karotida) 5.000 din
Ultrazvuk štitaste žlezde 4.000 din
Ultrazvuk stomaka 6.000 din
Ultrazvuk dojki 5.000 din
Ultrazvuk mekih tkiva 4.000 din
Dopler krvnih sudova glave (transkranijalni dopler) 5.000 din
Dopler krvnih sudova ruku 5.000 din
Dopler krvnih sudova nogu 6.000 din
Dopler bubrežnih arterija 5.000 din
Kućna poseta specijaliste 1 10.000 din
Kućna poseta specijaliste 2 12.000 din
Ultrazvuk srca, stomaka ili krvnih sudova u kući bolesnika 10.000 din
Kompletan specijalistički pregled u kući pacijenta (pregled + ultrazvuk) 17.000 din
Ergometrija – test opterećenja srca 8.000 din
Farmakološki stres test – Stres Eho 9.000 din
Holter EKG 6.000 din
Holter EKG na terenu 9.000 din
Holter pritiska 6.000 din
Holter pritiska na terenu 9.000 din
Gastroskopija 12.000 din
Kompletna gastroskopija 22.000 din
Biopsija 1 uzorak 5.000 din
Biopsija 2 ili 3 uzorka 9.000 din
Kolonoskopija 16.000 din
Kompletna kolonoskopija 26.000 din
Anoskopski pregled 6.000 din
Sklerozacija hemoroida 12.000 din
Sklerozacija vena 16.000 din
Tretman koštanomišićnog sistema (osteopata) 9.000 din
Radiotalasi 1 promena 2.000 din
Radiotalasi 5 promena 6.000 din
Elektromioneurografija-EMNG (jedna ruka ili noga, blink refleks) 8.000 din
Elektromioneurografija-EMNG (obe ruke ili obe noge, lice) 10.000 din
Elektromioneurografija-EMNG (obe ruke i obe noge) 14.000 din
Evocirani potencijali za vid VEP 8.000 din
Evocirani potencijali za dodir SEP 10.000 din
Elektroencefalografija – EEG 8.000 din
EEG posle deprivacije spavanjem 14.000 din
Ispiranje oba uva 2.000 din
Obrada za slušni aparat 10.000 din
Pregled oftalmologa 4.000 din
Intramuskularna injekcija 1.000 din
Intravenska injekcija 2.000 din
Intravenska infuzija 3.000 din
Intramuskularna blokada 3.000 din
Blokada zgloba 1 3.500 din
Blokada zgloba 2 4.500 din
EKG 700 din
Plasiranje urinarnog katetera 4.000 din
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 5.000 din