PREGLEDI

Specijalistički pregledi

Dijagnostičke procedure i lečenje

Saveti iz hirurških grana medicine

Savremena oprema za dijagnostikovanje i lečenje bolesti srca, krvnih sudova,
pluća, dojke, želuca i creva,
jetre, bubrega, prostate, krvi, kostiju i zglobova.

SPECIJALISTIČKI PREGLEDI

Sve vrste specijalističkih pregleda: kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, endokrinologija, reumatologija, hematologija, nefrologija, interna medicina, dermatologija, neurologija, psihijatrija, opšta hirurgija, urologija, ortopedija, neurohirurgija, kardiohirurgija, grudna hirurgija, otorinolaringologija, oftalmologija, nutricionista.

ULTRAZVUK SRCA (EHOKARDIOGRAFIJA)

Ehokardiografija (ultrazvuk srca) – pregled kojim se procenjuje izgled srca, njegova veličina, stanje srčanog mišića, promene na srčanim zaliscima, širina aorte, prisustvo tečnosti u srčanoj maramici. Daje mnoštvo informacija kako o izgledu srca, tako i o njegovom radu. Izuzetno je važan pregled i treba ga primeniti makar jedanput godišnje.

SVE VRSTE ULTRAZVUČNIH PREGLEDA

Ultrazvuk stomaka (jetra, slezina, žučna kesa, pankreas, bubrezi, nadbubrežne žlezde, mokraćna bešika, aorta, limfne žlezde), prostate, dojke, štitaste žlezde, mekih tkiva, kostiju i zglobova – služi za registrovanje stanja na ovim organima i kao putokaz za dalje lečenje. Preporučuje se pacijentima koji imaju zdravstvene tegobe, kao i zdravim ljudima radi kontrole.

DOPPLER KRVNIH SUDOVA

Doppler krvnih sudova (vrata, glave, ruku, nogu, bubrežnih arterija, krvnih sudova jetre, aorte) služi da se proceni stanje krvnih sudova, tj. njihova širina, funkcija i izraženost arterioskleroze.
Ukoliko se nađe značajno suženje ili zapušenost (okluzija), preporučuje se dalji vid lečenja: lekovi, širenje krvnih sudova sa balonom i stentom ili operacija.

ERGOMETRIJA

Ergometrija – test u kome se srce oterećuje pri fizičkom naporu – vožnja bicikla uz istovremeno praćenje EKG-a i arterijskog pritiska. Primenjuje se kod bolova u grudima, sumnje na anginu pektoris, procenu ozbiljnosti angine pektoris, posle infarkta miokarda i kod visokog arterijskog pritiska, kao i poremećaja srčanog ritma.

STRES EHOKARDIOGRAFIJA (Farmakološki test opterećenja srca)

Izdvaja se od drugih ordinacija po mogućnosti dijagnostikovanja angine pektoris putem farmakološkog stres testa (stres ehokardiografija, stres test sa Dobutaminom). Vrlo je pogodan za starije osobe, pacijente koji se brzo zamaraju, teško kreću, sa visokim pritiskom i ranijim infarktom miokarda. Farmakološki test opterećenja srca radi se sa lekom koji se zove Dobutamin. Omogućava dvostruko praćenje rada srca putem ultrazvuka i EKG-a, što je velika prednost u odnosu na standardne testove, jer daje veću sigurnost da će se zabeležiti promene na srčanom mišiću i krvnim sudovima srca, kao i poremećaji ritma.

ARITMIJE

Aritmije – Ozbiljne poremećaje ritma, kao i poremećaje sprovođenja impulsa kroz srčani mišić možete korigovati u saradnji sa najpoznatijim stručnjacima iz te oblasti kardiologije koji se bave elektrofiziologijom i rade u elektrofiziološkoj laboratiji u „Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje“.

pregled srca Cardioscreen

KARDIOSKRIN – CARDIOSCREEN

U ordinaciji možete da izvršite pregled srca i celokupne cirkulacije aparatom Cardioscreen, koji se prvi put primenjuje na području naše zemlje. Radi se o potpuno novoj tehnologiji, gde se putem bioelektrične impedance dobijaju brojni podaci o stanju srca i krvnih sudova na osnovu kojih može da se proceni da li ste zdravi ili postoji neki poremećaj koji treba korigovati. Preporučuje se pre svega pacijentima sa povišenim krvnim pritiskom radi tačnog otkrivanja uzroka hipertenzije, na osnovu čega se preporučuje dalje lečenje. Vrlo je značajna dijagnostička metoda kod bolesnika koji se brzo zamaraju ili otežano dišu pri najmanjem naporu. Ceo pregled traje oko 15 minuta i potpuno je bezbolan (liči na snimanje srca za EKG) i neškodljiv za pacijenta.

HOLTER EKG

Holter EKG – EKG (rad srca) snima se 24h i beleže se pre svega poremećaji ritma. Služi da se otkrije ozbiljnost aritmije, koliko se često javlja i da li ugrožava život pacijenta, kao i za procenu efekta lečenja. Primenjuje se i radi dijagnostikovanja angine pektoris i procene njene izraženosti.

HOLTER ARTERIJSKOG PRITISKA

Holter arterijskog pritiska – arterijski pritisak meri se 24h, preko dana na 15 minuta, a noću na 30 minuta. Ovim pregledom procenjuje se stepen hipertenzije, doba dana kada je pritisak najveći i prema tome određuje se terapija. Takođe služi i za procenu uspešnosti primene lekova u lečenju visokog pritiska.

GASTROSKOPIJA

Gastroskopija je pregled želuca iznutra putem sonde koja se kroz usta i jednjak plasira u želudac. Na ovaj načina otkriva se čir na želucu ili dvanaestopalačnom crevu, upala sluzokože kod infekcije sa Helicobacter pylori, dobroćudni i zloćudni tumori, želudačna kila, kao i efekat lečenja. Pregled traje nekoliko minuta i može da se izvrši i u anesteziji.

KOLONOSKOPIJA

Kolonoskopija je pregled debelog creva putem sonde. Preporučuje se primena anestezije, da bi se smanjila neprijatnost i bol. Služi za dijagnostikovanje tumora debelog creva, polipa, krvarenja, upalnih procesa, kao i za uklanjanje manjih promena – polipa.

ODSTRANJIVANJE BRADAVICA, PROŠIRENIH KAPILARA I MLADEŽA

Odstranjivanje bradavica, proširenih kapilara i mladeža vrši se pomoću američkog aparata – Hyfrecator 2000 putem koga vrlo jednostavno i bezbedno možete da odstranite ružne bradavice, mladeže i proširene kapilare na bilo kom delu tela, uključujući i lice, bez obzira na njihov broj i površinu. Radi se o aparatu koji pretstavlja najnoviju generaciju iz te serije. Tretman se najčešće radi u kratkotrajnoj lokalnoj anesteziji. Pored toga, putem dermoskopije, možete da pregledate mladeže i da dobijete savet od dermatologa da li su promene dobroćudne ili je potrebno lečenje.

AUDIOMETRIJA

Audiometrija – dijagnostička  metoda kojom ispitujemo sluh i utvrđujemo vrstu, mesto i jačinu oštećenja. Radi se u sklopu rutinskog ispitivanja sluha ili kod ispitanika sa već registrovanim problemom.  Nije potrebna nikakva prethodna priprema, a dobijeni rezultat pacijentu se tumači odmah. Može se raditi i kod dece posle pete godine života. Audiometrija se izvodi uz pomoć slušalica preko kojih se puštaju  zvukovi i glasovi različite jačine i frekvencije, na svako uvo posebno. Ispitivanje je potpuno bezbolno i traje oko 20 minuta.

TIMPANOMETRIJA

Timpanometrija – dijagnostička metoda kojom se otkrivaju oboljenja  srednjeg uva, a koja mogu dovesti do gubitka sluha.  U stvari, na ovaj način ispituje se funkcija srednjeg uva: pritisak u njemu i pokretljivost sistema bubna opna – slušne koščice. Ova metoda se izvodi tako što se sonda timpanometra postavi u ušni kanal. Samo merenje traje veoma kratko, nekoliko sekundi i nije bolno.

OFTAMOLOGIJA

Oftamologija – pregled očiju – Ovaj pregled treba raditi najmanje jedanput godišnje. Promene se mogu otkriti u najranijim stadijumima, a tada su mogućnosti lečenja najveće.  Na ovaj način ispituje se oštrina vida, kontrolišu se svi delovi oka: zenice, kapci, očno dno, mišići koji pokreću oči, meri se vidno polje i  pritisak u očima. Očni pregled je potrebno da rade i deca u trećoj godini života i pred polazak u školu. Kod osoba sa visokim pritiskom i posle pedesete godine života naročito je značajna procena očnog dna (fundus) kojim se vide promene u žutoj mrlji, retini i krvnim sudovima oka.

ELEKTROENCEFALOGRAFIJA – EEG

Elektroencefalografija – EEG je prikaz električne aktivnosti mozga. Radi se kod epilepsije, poremećaja svesti, encefalitisa, tumora mozga, visokog arterijskog pritiska, bolesti krvnih sudova mozga i poremećaja spavanja. Snimanje je bezbolno i ne koristi se nikakvo zračenje. Izvodi se tako što se na glavu postavi specijalna kapa u koju su ugradjene electrode. Od pacijenta se u toku snimanja traži da otvori i zatvori oči, diše duboko nekoliko minuta, a na kraju se oči preko sklopljenih kapaka stimulišu svetlošću različitog intenziteta. Ceo postupak snimanja traje oko 20 do 40 minuta, a u spavanju oko 90 minuta.

ELEKTROMIONEUROGRAFIJA – EMNG

Elektromioneurografija – EMNG je savremena metoda ispitivanja električne aktivnosti mišića, perifernih i moždanih nerava. Zasniva se na sposobnosti mišića da proizvode električnu aktivnost koja se može registrovati putem aparata, kao i na osobini nerava da te slabe struje sprovode od mozga i kičmene moždine do mišića, i obrnuto – od mišića do centralnog nervnog sistema. Ovim putem može se postaviti tačna i precizna dijagnoza koji su mišići i/ili nervi zahvaćeni bolešću, kao i procena stepena njihovog oštećenja. Na osnovu svih podataka preduzima se lečenje, prati tok bolesti i efekat terapije. Koristi se kod sledećih poremećaja: polineuropatije (kod šećerne bolesti, oštećenja bubrega i alkoholizma), radikulopatije (oštećenje korena nerava u kičmenom stubu), multiple skleroze, miastenije gravis, diskus hernije, miotonije, povrede mišića, nerava, mozga ili kičme.

EVOCIRANI POTENCIJALI

Evocirani potencijali –  EP  su dijagnostička metoda u neurologiji koja služi za ispitivanje nervnih puteva za vid, sluh i dodir, a koji se nalaze u mozgu i perifernim nervima. Na ovaj način mogu se registrovati oštećenja nerava, kičmene moždine i mozga i pre nego što se pojave smetnje u vidu ili sluhu. Primenom ove metode može se odrediti tačno mesto patološkog procesa i pratiti tok bolesti. Rano dijagnostikovanje bolesti omogućava primenu pravovremenog lečenja i pruža šanse za oporavak.

Razlikujemo 3 vrste potencijala:

  1. Vidni elektični potencijali (VEP) – ispitivanje vidnih puteva;
  2. Slušni evocirani potencijali (AEPBERA) – ispitivanje nervnih puteva za sluh;
  3. Somatosenzorni evocirani potencijali (SSEP) – ispitivanje senzitivnih puteva za dodir.

Indikacije za primenu ove dijagnostičke metode su:

  1. oslabljen ili izgubljen vid,
  2. oslabljen ili izgubljen sluh, zujanje u ušima,
  3. osećaj trnjenja, bockanja, mravinjanja u koži,
  4. multipla skleroza, cerebralna paraliza
  5. glavobolja, epilepsija
  6. moždani udar, tumori mozga

Ispitivanje se radi kod odraslih osoba i kod dece, posebno kod mladih osoba sa oštećenjem sluha. Snimanje traje 30-60 minuta, potpuno je bezbolno, a potrebno je da pacijent tog dana ne uzima lekove za smirenje, redovno jede i ponese naočare ili sočiva, kao i slušni aparat.

NUTRICIONISTA

Nutricionista – Ukoliko se ukaže potreba, tu je i savetovalište za ishranu, gde možete dobiti korisne predloge, posebno ako imate probleme sa težinom, povećanom koncetracijom holesterola i triglicerida, visokim krvnim pritiskom, dijabetesom, gihtom, lošim varenjem, slabom cirkulacijom ili samo želite zdravo da se hranite.

ULTRAZVUČNI PREGLEDI SRCA, KRVNIH SUDOVA I  STOMAKA U VAŠEM DOMU

Ultrazvučni pregledi srca, krvnih sudova i stomaka – Ukoliko pacijent ne može da dođe na pregled u ordinaciju zbog teškog opšteg stanja ili otežanog kretanja, postoji mogučnost da vrhunski lekar specijalista uradi ultrazvučne preglede bolesnika u njegovom domu. Pregled se vrši pomoću vrlo kvalitetnog Kolor Dopler portabl ultrazvučnog aparata Vivid e (Generalelectric).