CENE PREGLEDA

Specijalistički pregledi

Dijagnostičke procedure i lečenje

Saveti iz hirurških grana medicine

Savremena oprema za dijagnostikovanje i lečenje bolesti srca, krvnih sudova,
pluća, dojke, želuca i creva,
jetre, bubrega, prostate, krvi, kostiju i zglobova.

Pregled specijaliste (sve specijalnosti) 4.000 din
Pregled profesora 5.000 din
Pregled hirurga 5.000 din
Pregled interniste 4.000 din
Kućna poseta specijaliste 9.000 din
Zaključak za operaciju ili intervenciju 4.000 din
Ultrazvuk srca, karotida, štitaste žlezde, stomaka, urotrakta (pojedinačno) 3.000 din
Dopler krvnih sudova glave, ruku, nogu, bubrežnih arterija (pojedinačno) 4.000 din
Ultrazvuk abdomena + urotrakta, ultrazvuk dojki (pojedinačno) 4.000 din
Kompletan kardiološki pregled (pregled + ultrazvuk srca) 6.000 din
Kompletan internistički pregled 6.000 din
Kompletan pregled štitaste zlezde (pregled + ultrazvuk štitaste žlezde) 6.000 din
Kompletan gastroenterološki pregled (pregled + ultrazvuk stomaka) 6.000 din
Kompletan neurološki pregled (pregled + ultrazvuk krvnih sudova vrata) 6.000 din
Kompletan urološki pregled (pregled + ultrazvuk bubrega, bešike i prostate) 6.000 din
Kompletan neuropsihijatrijski pregled (pregled neurologa i psihijatra) 6.000 din
Ultrazvuk srca ili stomaka u kući bolesnika 10.000 din
Doppler krvnih sudova u kući bolesnika 10.000 din
Kompletan specijalistički pregled u kući pacijenta (pregled + ultrazvuk) 15.000 din
Snimak srca i celokupne cirkulacije KARDIOSKRIN 5.000 din
Test opterećenja – Ergometrija 6.000 din
Farmakološki test opterećenja – STRES EHO 8.000 din
Holter EKG-a 4.000 din
Holter pritiska 4.000 din
Holter u kućnim uslovima 6.000 din
Gastroskopija 10.000 din
Gastroskopija u anesteziji 16.000 din
Biopsija želuca ili debelog creva (1 uzorak) 4.000 din
Kolonoskopija 12.000 din
Kolonoskopija u anesteziji 18.000 din
Rektosigmoidoskopija 10.000 din
Rektosigmoidoskopija u anesteziji 16.000 din
Spirometrija 2.500 din
Tretman koštanomišićnog sistema – pregled i intervencija osteopate 6.000 din
Elektromioneurografija – EMNG
(jedna ruka ili noga) 6.000 din
(obe ruke ili noge) 8.000 din
(obe ruke + obe noge) 10.000 din
EMNG lica 8.000 din
Blink refleks 6.000 din
Evocirani potencijali – EP
VEP (potencijali za vid) 5.000 din
SEP (senzitivni potencijali za dodir) 7.000 din
Elektroencefalografija – EEG 6.000 din
EEG posle deprivacije spavanjem 10.000 din
Audiometrija 2.000 din
Timpanometrija 1.500 din
ORL pregled + audiometrija 5.000 din
ORL pregled + timpanometrija 5.000 din
Ispiranje jednog uveta 1.500 din
Ispiranje oba uveta 2.000 din
Tamponada nosa kod krvarenja 2.500 din
Akupunktura 2.000 din
EKG 500 din
Intramuskularna injekcija 1.000 din
Intravenska injekcija 2.000 din
Intravenska infuzija 3.000 din
Intravenska injekcija ili infuzija u kući bolesnika 4.000 din
Plasiranje urinarnog katetera 2.500 din
Plasiranje silikonskog urinarnog katetera 3.500 din
Blokada zgloba 1 3.500 din
Blokada zgloba 2 4.500 din
Intramuskularna blokada 2.500 din
Oftamološki pregled 3.000 din
Oftamološki pregled sa širenjem zenica 4.000 din
Dijetetičar – prvi pregled 6.000 din
Dijetetičar – kontrola 4.000 din